Måndagsaktivitet.

 

Måndagsaktiviteterna är öppna för alla som vill få sin hund att fungera på ett

bra sätt i olika miljöer, där andra hundar och människor vistas.

 Samling sker på klubbens parkering klockan 18.00. Därifrån går vi en gemensam

promenad genom skogen med våra hundar, vilket bidrar till att hundarna lugnar

ned sig och får en ”flockkänsla”.

  På appellplanen finns alltid en ansvarig person/ledare för aktiviteterna.

 Ledaren informerar om de olika aktiviteterna som kommer att genomföras.

Aktiviteterna består av olika lydnads och bruksmoment, men framförallt

övningar som efterliknar vardagssituationer, som man som hundägare stöter på.

 

Vi lägger stor vikt vid att hundarna skall bli sociala och trygga med sina ägare i

alla tänkbara situationer.

 

En måndag i månaden (april – september) består måndagsaktiviteten av Hund i Hand. Datum för Hund i Hand framgår av kalendern.

 Beskrivning av Hund i Hand, se flik ovan under ”Måndagsaktiviteter”

 

Måndagsaktiviteterna genomförs som ett Kulturprogram i samarbete med Studiefrämjandet.