Styrelsens sammansättning 2019.

 

Marlene Önnerth    Ordförande.   Mobil. 070-9570414 mail. marlene.onnerth@hotmail.com

Tony Gustafsson     V. Ordförande Mobil 070-3596014

Anna Pettersson      Sekreterare   Mobil 073-9140156

Carina Ceder          Kassör.          Mobil. 073-3409531 mail. carina.ceder.cc@gmail.com

Hanna Malme`n      Ledamot.

Lena Dahlbäck       Suppleant. 

Boel Ivarsson        Suppleant        

 

Grupper.

Utbildning:     Boel Ivarsson 070-3218223

                     Anna Pettersson 073-9140156

                    Mail:Utbildningmjolbybk@gmail.com

                                                      

                                       

Tävling:                  Anette Irebro 0738-360418

                             Hasse Strand 070-8593232

                             Maria Eidenskog

                                                          

                                                                                         

 Rasutveckling:    Susanne Ragnar   

 

                                  

Tjänstehund:          Ulla Lind   

 Ansvarig tävlingslicens skydd:   Sivert Svensson. 0141-230026

 Agilyty:                  Vakant

 Ungdom:               Vakant

 Trivsel:                 Vakant

                     

                                                     

Stugan:                Hasse Strand.         Mobil  070-8593232 mail: hassestrand@outlook.com

                          Johnny Irebro        Mobil 070-6304751

 Köket:                Vakant                  

                                  

PR/ Info:               Anders Hagelin       Mobil  0705-526308

 

Valberedning:        Anette Irebro sammankallande mail: anette.irebro@hotmail.com 

                            Hans Strand

                        

 Facebook:            Anna Pettersson mail: annasofia@live.se

mobil: 0739-140156

Webmaster:           Monica Turesson  mail: met-son@telia.com