Styrelsens sammansättning 2018.

 

Marlene Önnerth    Ordförande.   Mobil. 070-9570414 mail. marlene.onnerth@hotmail.com

Hasse Strand          V. Ordförande  Mobil. 070-8593232 mail. hassestrand@outlook.com

Anette Irebro         Sekreterare  Mobil. 0738-360418 mail. anette.irebro@hotmail.com

Carina Ceder          Kassör.          Mobil. 073-3409531 mail. carina.ceder.cc@gmail.com

Ulla Lind               Ledamot.

Lena Dahlbäck       Suppleant.          

 Nisse Söderström    Suppleant.      Mobil. 0738-353353  mail.nisse.soderstrom@hotmail.com

 

Grupper.

Utbildning:               Nisse Söderström mobil. 0738-353353, mail.dorisulla@hotmail.com

                                  

                                        

Tävling:                   Anette Irebro 0738-360418

                             Hasse Strand 070-8593232

                                                               

                                                                                              

 

Rasutveckling:         Elisabet Johansson Weber mail.

spinoys@hotmail.com

                                     

Tjänstehund:            Ulla Lind   

 

Ansvarig tävlingslicens skydd:   Sivert Svensson. 0141-230026

 

Agilyty:              Vakant

 

Ungdom:              Vakant

 

 

Trivsel:               Ulla Lind och Boel Ivarsson

                             

                                                                 

Stugan:                Hasse Strand.         Mobil  070-8593232

                          Johnny Irebro        Mobil 070-6304751

 

Köket:                  Eva Berggren och Ulla Lind                     

                                   

PR/ Info:               Anders Hagelin       Mobil  0705-526308

 

Valberedning:              Marianne Kärrmam Sammankallande

                                   Johan Åsberg

                                Robert Dahlberg

 Facebook:                  Anna Pettersson mail: annasofia@live.se

mobil: 0739-140156

Webmaster:                  Monica Turesson  mail: met-son@telia.com