Styrelsens sammansättning 2018.

 

Marlene Önnerth    Ordförande.   Mobil. 070-9570414 mail. marlene.onnerth@hotmail.com

Hasse Strand          V. Ordförande  Mobil. 070-8593232 mail. hans.strand@live.com

Anette Irebro         Sekreterare  Mobil. 0738-360418 mail. anette.irebro@hotmail.com

Carina Ceder          Kassör.          Mobil. 073-3409531 mail. carina.ceder.cc@gmail.com

Ulla Lind               Ledamot.

Lena Dahlbäck       Suppleant.          

 Nisse Söderström    Suppleant.      Mobil. 0738-353353  mail.nisse.soderstrom@hotmail.com

 

Kommitteér.

Utbildningskommittén    Nisse Söderström mobil. 0738-353353, mail.dorisulla@hotmail.com

                                   

                                         

Tävlingskommittén          Hasse Strand sammank.   Mobil 070-8593232

                                      Mattias Samuelsson.       Mobil 076-1482296                                 

                                      Monica Turesson  sekreterare      Mobil 0708-774618

                                                                

 

Rasutvecklingskommittén     Elisabet Johansson Weber mail.

spinoys@hotmail.com

                                      Chathrine Hoff.   Mobil. 070-7920288

Tjänstehundsansvarig    

 

Ansvarig tävlingslicens skydd   Sivert Svensson. 0141-230026

 

Agilytykommittén            Styrelsen

 

Ungdomskommittén       

 

 

Trivselkommittén          Ulla Lind och Boel Ivarsson

                             

                                                                 

Stugan                         Hasse Strand.         Mobil  070-8593232

                                   Johnny Irebro        Mobil 070-6304751

 

Köket                         

                                   

PR/ Info                       Anders Hagelin       Mobil  0705-526308

 

Valberedning               Marianne Kärrmam Sammankallande

                                   Johan Åsberg

                                   Robert Dahlberg

 

Webmaster                  Monica Turesson  met-son@telia.com