Bruks och Lydnadsprov 2018.

 Tävlingsdag  Klass  
   
 15/4 Spår AKL.      
 26/5 Skydd EKL,HKL,LKL.      
 27/5 Sök. EKL, HKL, LKL.      
 16/6 Spår EKL.      
  5/8 Spår HKL, LKL.      
  8/9 Spår AKL.      
         
 19/5  Lydnadsklass. Start. 1.2.3.      

 18/8

 Lydnadsklass. Start. 1.2.3.